Kroužky

Šikulík

Kroužek Šikulík se koná vždy ve středu – dle toho, zda dítě patří do třídy Pejsků či Kočiček, dochází na kroužek buď v sudý, nebo lichý týden.  
V kroužku děti pracujeme s tradičními postupy a materiály, ale seznamujeme se i s novými technikami a materiály. Děti si vyzkoušejí koláž, asambláž, vyškrabování, lepení, malbu, práci s papírem a látkou, zkusí si vyrobit vlastního plyšáka, … Všechny výtvory jsou koncipované tak, aby probouzely a rozvíjely představivost, kreativitu a jemnou motoriku dítěte. Snažíme se, aby naše výtvory korespondovaly s probíhajícím ročním obdobím či probíraným tématem ve školce.  

Na Šikulíkovi se na vás těší paní učitelky Ivanka a Zuzka.Keramika

Kdo už je velký předškolák, může s námi chodit na keramiku. Výuka probíhá ve středu jednou za 14 dní v keramické dílně Salesiánského střediska, které je nedaleko MŠ Malý svět. Tvorba keramických výrobků rozvíjí jemnou motoriku a práci v kolektivu. 
Na keramice se seznamujeme s materiálem, pomůckami a druhy keramické hlíny, zkoušíme základní techniky, válení, přidávání, ubírání, vykrajování a řezání.

Vytváříme spoustu krásných výrobků dle zadání nebo dle vlastní fantazie. Mezi dílčí cíle kroužku patří rozvoj tvořivosti a fantazie, jemné motoriky, osvojení si praktických dovedností, rozvoj komunikace a spolupráce. 

Těší se na Vás Hanička.


Angličtina

Hello kamarádi, kdo už umí perfektně povídat v češtině, může se s Pejsky přihlásit na kroužek Angličtina pro děti 4–6 let. Učíme se formou hry základní anglické pojmy. Paní učitelka má vždy připravené téma, o kterém si společně povídáme a učíme se nová slovíčka.  Používáme pracovní listy, omalovánky, doplňovačky, písničky a básničky. Každý z nás potom umí anglicky pozdravit, počítat, poznávat barvy a také dokážeme pojmenovat části těla. Seznamujeme se také s různými zvyky a tradicemi anglicky mluvících zemí.  Tak bye, bye a bude se těšit Dominika z jazykové školy Perfect World.


Notička

Kroužek Notička navštěvují děti z třídy Pejsků a Kočiček. Kroužek probíhá v úterý od 3 hodin. Notička je zájmový kroužek, ve kterém se děti přirozenou činností a hrou seznamují s hudbou. S dětmi společně zpíváme, tančíme, posloucháme hudbu nebo ji ztvárňujeme pohybem. Seznamujeme se s rytmem, tempem, rytmickými hudebními nástroji a učíme se na ně hrát. Poznáváme také další hudební nástroje a povídáme si o nich. V neposlední řadě rozvíjíme a podporujeme muzikálnost, správné dýchání, spolupráci a komunikaci, rozvoj řečových schopností, pohybových dovedností, soustředění a paměť.  

Každý měsíc se věnujeme jednomu tematickému celku. V průběhu roku se seznámíme například s nástroji Orffova instrumentáře, hrou na tělo, lidovou písní, pěveckými návyky, hudebně výrazovými prostředky apod.  Těší se Romča.

Tanečky

Ve čtvrtek je u nás veselo. Přijede za námi totiž Terezka a celé dopoledne s námi protančí. Jedna noha, druhá noha, otočka no a nakonec se nezapomeňte uklonit. Za chvilku už nám to jde samo a naučené sestavy si brzy pamatujeme. Takže jestli máte rádi muziku, určitě se k nám přidejte. Společně rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, muzikálnost a vnímání rytmu. Tančíme na dětské pohádkové písničky a při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla. Hlavním cílem kroužku je nadšení a radost z pohybu. Kroužek je vhodný pro všechny kluky i holky, kteří mají rádi pohyb a hudbu.