Napsali o nás

Naše milé paní učitelky,
DĚKUJEME Vám za to, že tvoříte dětem milé a láskyplné prostředí.
DĚKUJEME, že i v této nelehké době Vám nemizí úsměv na tváři.
DĚKUJEME, že se snažíte pro děti zajistit tak velké množství mimoškolkových aktivit.
DĚKUJEME, že jim poskytujete laskavé zázemí a náruč na pomazlení i vyplakání.
DĚKUJEME, že se děti cítí šťastné a v bezpečí, že dokážete rozsoudit jejich dennodenní šarvátky tak, aby nikdo neměl pocit nespravedlnosti.
DĚKUJEME, že jim vytváříte smysluplný program a učíte je nové věci.
DĚKUJEME, že je vedete k respektu k sobě, přírodě i svému okolí.
DĚKUJEME za trpělivost, profesionalitu a empatii.
DĚKUJEME za vše, co v dobré víře dětem předáváte!
Zážitky a pocity ze školky si v sobě člověk uchovává dlouho, někdy i celý život. Jsem vděčná za to, že v případě mé dcery to budou vzpomínky milé.
Profese učitele (obzvlášť takto malých dětí), není dle mého názoru zaměstnání, ale spíše poslání. Velké díky za to, jak svědomitě k jeho vykonávání přistupujete.
Majda, Lenka a Ivo Krausovi

Tak a je tu poslední vzkaz školce, protože 4 roky strávený ve školce byly úžasný pro Vojtu i mě. A odchází do další etapy života – do školy. První dva roky byly úžasný díky jedné učitelce jménem Jana Bobiková, která má srdce proto, aby byla úžasná učitelka i pomocná tlapka pro maminky. Díky ní se Vojtovi ve školce začalo líbit a líbí dodnes. Po dvou letech nastoupil do třídy Pejsků a přišla velká změna – paní učitelka Hanička, kterou má moc rád. A vyměnila se zástupkyně ředitelky, mladá krev Janina, která vnesla do školky mnoho nových věcí a aktivit, které byly i pro rodiče. Děti zažily jak školku v přírodě, tak školku u moře, přespávačky. Na vše bude Vojta vzpomínat dlouho a rád, tak i já že to mohl zažít.
Tak prostě děkuji za krásný roky v této školce a holky, buďte stále tak úžasný. Odcházím s velkým pláčem a věřte, všem se nikdy nezavděčíš, ale děláte pro děti vše! S díky Petra Chlebinová 29.7.2022

Ráda bych Vám za sebe i za Lily poděkovala za báječný první rok ve školce. Po počátečních bojích a pláči ve školce jsme se dostali do situace, kdy se Lily ptám: „Máš mě ráda?“ a Lily odpověděla: „Já mám ráda paní učitelku!“ 😀 Moc se těšíme na další rok, který s Vámi strávíme. Děkujeme! Denisa Rottenbornová, 29.7.2022

Velice děkujeme celému kolektivu MŠ Malý Svět za trpělivý přístup k dětem a za všestranné rozvíjení jejich potenciálu. Pokračujte s chutí ve svém konání a třeba někdy někde nashledanou. Rodina Míny Jandové, 20.7.2022

Moc děkujeme za všechno. 4 roky utekly jako voda, od září začne škola a já se absolutně neobávám, že by Tonda nebyl připraven. Velice si vážíme všeho, co jste pro naše děti udělaly. Mnoho úspěchů do dalších let! Díky všem, Michaela Šrámková, 20.7.2022

Naše děti navštěvují školku už skoro 4 roky. Nejdříve Maruška, která je teď už v 1. třídě a pokračuje Toník.
Maruška má na školku samé krásné vzpomínky a moc ráda se sem pokaždé vrací.
Vždy jsme tu byli se vším spokojeni a Toník se každé ráno nemůže dočkat, až bude zase ve školce. Vládne zde rodinná atmosféra a paní učitelky mají k dětem citlivý a individuální přístup.
Poslední pololetí hodnotíme asi jako to opravdu nejlepší. Personální složení je jedinečné a vážně si ceníme toho, že i přes probíhající pandemii a s ní spjatá opatření, mají děti řadu krásných akcí a fantastické kroužky. Je opravdu těžké nějaký vyzdvihnout, protože každý kroužek je pro děti zajímavý a nápaditý, ale oceňujeme, že byly vymyšleny kroužky, s kterými bylo počítáno hlavně pro kluky, což nebývá ve školkách obvyklé. Třeba kroužek truhláře nám všichni závidí. 🙂 Trochu nás jen mrzelo, že nedopadlo otevření kroužku kuchaře a doufáme, že se to do budoucna ještě podaří.
Jediné, co školce vždy trochu chybělo, je venkovní zázemí, což bylo napraveno přes léto. Všechny děti určitě ocenily, že byly na hřiště namontovány skluzavky.
Moc jsme si užili předvánoční setkání s vyráběním, které nám navodilo tu správnou vánoční atmosféru. Rádi jsme ve školce strávili čas a potkali se i s ostatními rodiči.
Ve vztahu ke školce nás napadají jen samé superlativy a moc všem děkujeme, že se o naše děti láskyplně starají. Líbí se nám také zapojení studentů Hotelové školy, kteří pro děti realizují různé akce a nechce zapomenout ani na výbornou jídelnu. Dětem ve školce vždy moc chutná.
Velký zážitek jsme také měli z Marušky rozloučení se školkou, které bylo krásné a dojemné. Moc na nás zapůsobilo, když jsme viděli, že paní učitelky mají ke každému dítěti opravdový vztah a je očividné, že práce ve školce pro ně není pouze prací. Často se pro děti obětují na úkor svého volného času, neustále s nimi něco vyrábí a vytváří a vymýšlí jim nápaditou zábavu.
Nejvíce letos děti určitě prožívaly vánoční přespávačku, která se podle všeho vydařila a opět musíme poděkovat paním učitelkám, že s dětmi tak náročnou akci absolvovaly.
Ze srdce děkujeme za nadstandartní a trpělivou péči o naše děti, děkujeme za spoustu krásných zážitků a za empatický přístup nejen k dětem, ale i nám rodičům 🙂
Pytlovi, 22.12.2021

Maxík i Sebík jsou ve školce šťastni a každé ráno se do ní moc těší. Školka nabízí mnoho aktivit i akcí mimo rámec školního času. Kolektiv učitelek utváří příjemnou rodinnou atmosféru. Se školkou jsme velmi spokojení. Stránských 21.12.2021

Milá školko a paní učitelky!
Můj syn Vojtěch už 3. rokem chodí do této školky a teprve tento poslední půlrok je to něco tak úžasného, jak školka funguje a co vše nabízí.
Chtěla bych Vám moc poděkovat za vaše nápady a akce, které děláte pro děti. I přes dobu pandemie dokážete pro ně dělat nemožné a zábavné. Chtěla bych též moc poděkovat za přípravu syna do školy, co vše dokážete. Máte velkou trpělivost a nervy ze zlata. Vím, o čem mluvím. Musím psát jen o samých dobrech a zatím nemůžu najít co by bylo ve školce špatně. Jediné negativa bych viděla u rodičů, jak se chovají ke školce a všemu, co se týká školky. Děkuji i studentům, kteří se zapojují a dělají akce pro děti, které jsou též úžasný.
Letošní přespávačka byla asi tím nejvíc pro děti, jste kouzelnice, které děti milují.
S pozdravem a díky Petra Chlebinová 19.12.2021

Nejlepší rok, co jsme tu zažili! Neumanovi, 18.12.2021