Kroužky

Šikulík

Kroužek Šikulík se koná vždy ve středu – dle toho, zda dítě patří do třídy Pejsků či Kočiček, dochází na kroužek buď v sudý, nebo lichý týden.  
V kroužku děti pracujeme s tradičními postupy a materiály, ale seznamujeme se i s novými technikami a materiály. Děti si vyzkoušejí koláž, asambláž, vyškrabování, lepení, malbu, práci s papírem a látkou, zkusí si vyrobit vlastního plyšáka, … Všechny výtvory jsou koncipované tak, aby probouzely a rozvíjely představivost, kreativitu a jemnou motoriku dítěte. Snažíme se, aby naše výtvory korespondovaly s probíhajícím ročním obdobím či probíraným tématem ve školce.  

Na Šikulíkovi se na vás těší paní učitelky Anežka a Renča.


Pohybové hry s Viktorkou

Ahoj sportovci, kdo rád hraje fotbal? Za námi do školky jezdí Nikolka až z Plzeňské Viktorky. Formou her a zábavných cvičení tady rozvíjíme svou rychlost, sílu, obratnost a správné držení těla. Aktivity jsou směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě. Takže jestli hraješ fér a baví tě sport, přidej se k nám do týmu. A žádné vyřazování, sem k nám chodí kluci i holky a hrajeme všichni dohromady


Keramika

Kdo už je velký předškolák, může s námi chodit na keramiku. Výuka probíhá ve středu jednou za 14 dní v keramické dílně Salesiánského střediska, které je nedaleko MŠ Malý svět. Tvorba keramických výrobků rozvíjí jemnou motoriku a práci v kolektivu. 
Na keramice se seznamujeme s materiálem, pomůckami a druhy keramické hlíny, zkoušíme základní techniky, válení, přidávání, ubírání, vykrajování a řezání.

Vytváříme spoustu krásných výrobků dle zadání nebo dle vlastní fantazie. Mezi dílčí cíle kroužku patří rozvoj tvořivosti a fantazie, jemné motoriky, osvojení si praktických dovedností, rozvoj komunikace a spolupráce. 

Těší se na Vás Hanička.


Angličtina

Hello kamarádi, kdo už umí perfektně povídat v češtině, může se s Pejsky přihlásit na kroužek Angličtina pro děti 4–6 let. Učíme se formou hry základní anglické pojmy. Paní učitelka má vždy připravené téma, o kterém si společně povídáme a učíme se nová slovíčka.  Používáme pracovní listy, omalovánky, doplňovačky, písničky a básničky. Každý z nás potom umí anglicky pozdravit, počítat, poznávat barvy a také dokážeme pojmenovat části těla. Seznamujeme se také s různými zvyky a tradicemi anglicky mluvících zemí.  Tak bye, bye a bude se těšit Dominika z jazykové školy Perfect World.


Notička

Kroužek Notička navštěvují děti z třídy Pejsků a Kočiček. Kroužek probíhá ve středu od 3 hodin. Notička je zájmový kroužek, ve kterém se děti přirozenou činností a hrou seznamují s hudbou. S dětmi společně zpíváme, tančíme, posloucháme hudbu nebo ji ztvárňujeme pohybem. Seznamujeme se s rytmem, tempem, rytmickými hudebními nástroji a učíme se na ně hrát. Poznáváme také další hudební nástroje a povídáme si o nich. V neposlední řadě rozvíjíme a podporujeme muzikálnost, správné dýchání, spolupráci a komunikaci, rozvoj řečových schopností, pohybových dovedností, soustředění a paměť.  

Každý měsíc se věnujeme jednomu tematickému celku. V průběhu roku se seznámíme například s nástroji Orffova instrumentáře, hrou na tělo, lidovou písní, pěveckými návyky, hudebně výrazovými prostředky apod.  Těší se Renča.

Truhlář

Jé ahoj, taky slyšíš to bušení kladiva? Ale klid, nemusíš se bát, to jsou jenom děti na malém truhláři. A co ty? Rád něco vyrábíš a opravuješ? Tak to je kroužek truhláře právě pro tebe. Umíš zatloukal hřebíky a řezat pilkou? Tak to ani nepřemýšlej a přidej se k nám. Vyrobit si autíčko, letadlo, tank ze dřeva, nebo cokoliv opravit, to je pro nás brnkačka. A náš šikovný truhlář nám vždy všechno vysvětlí a ukáže, to se potom nemusíme bát, že něco pokazíme. No tak zatím, snad se uvidíme. Pracujeme každé druhé pondělí od 3 hodin.

Tanečky

Ve čtvrtek je u nás veselo. Přijede za námi totiž Terezka a celé dopoledne s námi protančí. Jedna noha, druhá noha, otočka no a nakonec se nezapomeňte uklonit. Za chvilku už nám to jde samo a naučené sestavy si brzy pamatujeme. Takže jestli máte rádi muziku, určitě se k nám přidejte. Společně rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, muzikálnost a vnímání rytmu. Tančíme na dětské pohádkové písničky a při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla. Hlavním cílem kroužku je nadšení a radost z pohybu. Kroužek je vhodný pro všechny kluky i holky, kteří mají rádi pohyb a hudbu.