Mateřská škola Malý svět Plzeň Vás vítá

Školné pro školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k aktuální celorepublikové ekonomické situaci jsem se školskou radou pečlivě probírala všechny možnosti, jak nepřitížit rodičům a zákonným zástupcům našich žáků v rámci navyšování školného v naší mateřské škole. Dřívější pravidlo totiž určovala inflace, ke které byla připočtena čtyři procenta z celkové částky základního školného. Tento způsob navyšování nám pomáhal ve vyvažování trendu průběžného navyšování cen. Pokud by tomu tak bylo i pro příští rok, věřím, že by výše školného mohla být pro některé z Vás likvidační.

Proto jsem se rozhodla, že navýšení školného bude určovat pouze inflace vyhlášená Českým statistickým úřadem každý únor a to až do roku 2026. Poté bych opět náš přístup přizpůsobila celkové ekonomické situaci.

Jsem si vědomá, že i toto navýšení bude pro Vás náročné. Za to doufám, že oceníte kvalitu výuky Vašeho dítka, jehož úspěšný nástup na základní školu je ve středu zájmu nás všech. Ráda bych dodala, že v porovnání s ostatními soukromými školami je ta naše stále mezi nejméně nákladnými.

Školné na školní rok 2023/2024 je tedy navýšeno o 15 %. Konkrétní částku naleznete níže. Školné bude splatné stejně jako dosud a chtěla bych Vás poprosit, abyste školné platili na měsíc dopředu, abychom předešli zmatkům v platbách. Tudíž první školné pro školní rok 2023/2024 bude třeba zaplatit do 31. 8. 2023.

Školné je stanoveno ve výši 4.200,- Kč u dítěte ve věku od 2 do 3 let,

částka 3.500,- Kč u dítěte ve věku od 3 do 7 let na kalendářní měsíc.

Vážení a milí rodiče žáčků naší mateřské školy Malý svět.

Končí školní rok a nastal čas zamyslet se nad jeho průběhem. Uplynulý školní rok byl netypický a byl náročný pro nás všechny. Všechny nás potrápila covidová epidemie. 

Abychom mohli v novém školním roce zlepšit svoji práci, rozdaly paní učitelky rodičům dotazníky s otázkami na hodnocení činnosti školky a s dotazy na připomínky rodičů. Děkuji všem rodičům, kteří dotazník vyplnili. Velice nás potěšily vaše pochvaly a ceníme si jich. Reagovali jsme i na vaše připomínky. Vybavili jsme zahradu novými herními prvky  a  další (skluzavky a nová pískoviště) doplníme o prázdninách.
Rozšiřujeme nabídku kroužků. K těm již existujícím chceme otevřít kroužek němčiny, kroužek Malý kuchař, Malý truhlář a také kroužky se sportovním zaměřením.

V příštím školním roce bychom chtěli pro třídu Pejsků zrealizovat také školku v přírodě v Mariánských Lázních. Jsme přesvědčeni, že se dětem bude líbit.

Jako další formu spolupráce s rodiči plánujeme tvořivá odpoledne s názvem TVOŘÍME S RODIČI, které připravuje paní učitelka Ivanka.
Pro intenzivnější komunikaci s vámi jsme vylepšili webové stránky a Fb.  

Těšíme se na vás a na spolupráci s vámi. Máme přece společný cíl – udělat vše pro zdravý rozvoj dětí a pro jejich šťastné dětství.    

Mgr. Jana Linhartová
ředitelka MŠ Malý svět

Vážení rodiče,

od 12.4 se nám do školky vrací předškoláci a včera bylo rozhodnuto, že také děti zaměstnanců IZS. Prosíme, pokud je zde někdo, kdo do této skupiny spadá a měl by zájem o nástup do MŠ, ozvěte se na email školky.

Můžeme otevřít pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vážení rodiče,

vzhledem k pandemické situaci, kdy školky byly vládou uzavřeny, si uvědomuje, že situace každého z nás aktuálně není ideální.

Školka má v plánu vracet část školkovného, je však potřeba vše propočítat. Nyní Vás prosíme, abyste dále platili školkovné a vyčkali. Situaci se budeme snažit vyřešit v co nejkratší době.

Děkujeme za pochopení. 

Vážení rodiče,

dle vládního nařízení je od 1.3.2021 uzavřena i naše mateřská škola Malý svět včetně školní jídelny. Obědy jsou stále automaticky odhlášeny.
Jakmile budeme vědět další informace, budou zveřejněny na Facebooku a web stránkách MŠ Malý svět.

Kolektiv zaměstnanců MŠ


Vážení rodiče a milé děti,

srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole Malý svět a těšíme se na spoustu krásných a naučných zážitků v průběhu školního roku 2019/20.

Vaše paní učitelky a ředitelství MŠ
——————————————————————–

Předškolákům pomáháme vytvářet jejich vlastní svět – malý, co se týká vzrůstu klientů a velikosti dětského kolektivu, ale velký, co se týká záměrů, plánů, ambicí.
Mateřská škola Plzeň, Malý svět je určena dětem ve věku od dvou do sedmi let.

Cílem naší soukromé mateřské školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo.

materska-skola-plzen-2017
materska-skola-divadlo

Chceme, aby děti ve školce mohly poznat a zkusit si co nejvíce věcí a našly si to, co by je bavilo.

materska-skola-plzen-03
zdravice-hynek-ms-plzen

Pan Jiří HYNEK exreprezentant České republiky v házené, dlouhodobý hráč německé Bundesligy, účastník světového a evropského mistrovství v házené a trenér házenkářů TALENT Plzeň – úřadující mistr ČR, navštívil naší mateřskou školu

Mateřská škola Plzeň Malý svět

 • Chcete, aby se Vaše dítě rozvíjelo a navštěvovalo zájmové kroužky?
 • Chcete, aby se Vaše dítě úspěšně zařadilo do dětského kolektivu?
 • Chcete Vaše dítě připravit na úspěšný vstup do základní školy?
 • Nedostalo se Vaše dítě do státní MŠ a přesto si chcete jít v klidu nakoupit či zařídit osobní věci?

Pro děti připravujeme následující program:

 • sportovní aktivity – sportovně-pohybový kroužek Míček
 • výtvarný kroužek Šikulík, hudební kroužek Notička
 • jazykový kroužek angličtiny
 • dle zájmu rodičů můžeme pro děti zorganizovat – plavání, bruslení a inline skating
 • akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny řemeslné dny, během nichž se děti seznámí se základy různých řemesel.
Mateřská školka má k dispozici tělocvičnu, hřiště i zahradu. Samozřejmostí jsou vycházky do přírody a seznamování se s ní.
Další náplní jsou multikulturní dny, děti se formou her seznamují s celým světem.

Pestrý vzdělávací program a aktivity, které v něm školka deklaruje, jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly komplexní rozvoj osobnosti dítěte a byly zároveň dostupné všem dětem.

Mateřská škola Plzeň Malý svět má odborné zázemí

V Mateřské škole Malý svět s dětmi pracují plně aprobovaní učitelé. Tým pracovnic mateřské školy Malý svět je složený z pedagogů nejen se zkušenostmi, ale i s nadšením a aktivitou při práci s dětmi. Paní učitelky jsou pracovité, tvořivé, vstřícné, trpělivé, empatické, individuální přístup k dětem a dostatek prostoru pro komunikaci s rodiči jsou pro ně samozřejmostí. Při své práci respektují specifické potřeby dětí, přičemž kladou důraz na rozvoj důležitých životních dovedností. Snaží se podporovat u dětí i přirozenou samostatnost, a proto chtějí, aby se malí človíčci podíleli na všem, co je možné. Vkládají do dětí důvěru a ty potom mohou snáze projevit svoje schopnosti a dovednosti a navíc je vše i více baví.
Rodičům a jejich dětem nabízí, kromě jiného, tzv. adaptační program. Ten zaručuje, že si dítě na školku zvyká postupně v kratších časových úsecích. Kvalitu garantujeme stálou spoluprácí s PF ZČU. Externími spolupracovníky mateřské školy Malý svět jsou i speciální pedagog, logoped a pediatr, se kterými si můžete naším prostřednictvím kdykoliv dohodnout schůzku.

Mateřská škola je umístěna ve vyhrazených prostorách Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni Skvrňanech asi 150 m od tramvajové stanice Přední Skvrňany (č.2).

Pro děti je zajištěno celodenní stravování, vstříc vyjdeme i diabetikům a celiakům – dietní stravování dětí.

Mateřská škola Malý svět v Plzni je a bude otevřeným místem s jasně nastavenými procesy, s bezpečným a pozitivním prostředím.

V mateřské školce Plzeň Malý svět se dětem líbí.