O naší školce

Mateřská škola Malý svět vznikla v roce 2014 a je jednou z mála soukromých mateřských škol školskou právnickou osobou a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Je určena pro děti ve věku 2-7 let.  

MŠ sídlí v areálu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni Skvrňanech asi 150 metrů od tramvajové zastávky Přední Skvrňany. Hlavní vchod do MŠ se nachází na Školním náměstí. Školka má k dispozici dvě tělocvičny, hřiště a zahradu. Velkým usnadněním pro rodiče dojíždějící autem je také možnost krátkodobého parkování v areálu školy ve vnitrobloku Nade Mží 1.

MŠ Malý svět disponuje také vlastní školní kuchyní a jídelnou umístěnou v přízemí budovy školky. Tento prostor je ideální pro vytváření návyku správného stolování. Velkou devizou tohoto zařízení je také certifikát Zdravá školka.  

V měsíci září nabízíme také rodičům program Zvykáme si na školku, kdy mají možnost, kdy si mohou rodiče vybrat, jaké dny budou děti školku navštěvovat. 

Pro děti v naší MŠ máme připravenu také celou řadu kroužků, jako například sportovně pohybový kroužek Sporťáček, výtvarný kroužek Šikulík, Angličtina či Notička jako kroužek hudební. 

Cílem naší soukromé školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo.  Chceme vytvořit bezpečný prostor, kde budou děti ve společnosti svých kamarádů prožívat plnohodnotné dětství, jaké si všichni pro své děti přejeme a kde budou respektovány jejich individuální potřeby.  

Naším cílem je vytvářet v dětech zdravé sebevědomí, schopnost komunikovat a vyjádřit svůj názor. Chceme také přiměřeně rozvíjet jejich fyzické, psychické a sociální stránky, vést dítě ke zdravému životnímu stylu a učit spolupráci, toleranci, empatii. Generace našich dětí bude postavena před řadu problémů, které se týkají životního prostředí, a proto chceme vytvářet v dětech povědomí o důležitosti této otázky. Starost o osud naší planety je nutno v dětech pěstovat již v předškolním věku.  

Důležitou roli sehrává individuální přístup k předškolákům, pro něž je pobyt v mateřské škole obzvlášť důležitý. Každý den s předškoláky procvičujeme dovednosti potřebné k úspěšnému zápisu do základní školy.  

Proč naše školka?

  • Přijímáme děti od 2 let a nabízíme kvalifikovaný personál včetně chůvy
  • Vytváříme nadstandartní prostředí pro vaše děti
  • Děti se podílí na výzdobě naší školky, jejich práce jsou pak k nahlédnutí všem rodičům
  • Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, specialisty jako je logoped, psycholog…
  • Pro předškoláky nabízíme mnoho aktivit – kroužky, návštěvy knihovny, výlety…
MŠ Malý svět, velká šatna