Třída Pejsci

U nás ve třídě Pejsků jsou děti ve věku 4-6 let. Starají se o nás tři paní učitelky Hana Maříková, Romana Koudelková a zástupkyně ředitele Mgr. Jana Hrabačková. 

Učíme se tady spoustu nových věcí, není to však učení jako ve škole, protože vše probíhá formou hry nebo společnou domluvou mezi dětmi a paní učitelkou.  

Zaměřujeme se na komunikaci a rozvíjení vlastních názorů. Jsme ve školce největší děti, a proto se snažíme jít mladším Myškám a Kočičkám příkladem.  Po celý den si ve školce nejen hrajeme, ale také rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, procvičujeme řečové schopnosti a dovednosti, cvičíme, tancujeme, zpíváme, vyrábíme, chodíme na procházky, navštěvujeme kroužky a různé zábavné akce. Naši třídu navštěvují i předškoláci, kteří plní s paní učitelkou různé úkoly a připravují se na školní docházku. Společně se připravujeme na důležitý krok v životě, kdy přejdeme z našeho malého světa do toho velkého, kde nás čeká opravdová škola.

Naše třída má k dispozici i spoustu kroužků: 

Angličtinu – hravou formou se učíme základní anglické pojmy. 

Keramiku – navštěvujeme my předškoláci a vyrábíme zde spoustu krásných věcí. 

Šikulíka – učíme se tvořit všemi možnými technikami. 

Notičku – zpíváme a učíme se vnímat rytmus. 

Sporťáček – cvičíme a hrajeme pohybové hry. 

Taneční hry a hrátky – rozvíjíme pohybové a rytmické schopnosti.

Běžný den ve třídě Pejsků:

Provoz mateřské školy: 6.15 – 16.30 

Dopolední činnosti: 

– ranní scházení dětí 6:15 – 8:30 

– spontánní volná hra a činnosti podle potřeb a přání dětí 6:15 – 8:30 

– práce s předškoláky 8:00 – 8:15 

– hygiena a svačinka 8:30 – 9:00 

– tematicky řízená činnost 9:00 – 9:30 

– pobyt venku 9:45 – 11:10 

– oběd 11:30 – 12:00 

Odpolední činnosti: 

– odpočinek, relaxace, spánek 12:15 – 13:50 

– svačinka 14:00 – 14:30

– odpolední volná hra 14:30 – 16:30