Třída Kočičky

U nás ve třídě Kočiček jsou děti ve věku 3-4 roky. Věnují se nám tu dvě paní učitelky Ivana Skůpová a Zuzka Mottlová.

Ve třídě Kočiček se snažíme usnadnit novým dětem vstup do MŠ a překonávat odloučení od rodičů. Vytváříme klidné a příjemné prostředí pro společné chvíle. Snažíme se o týmovou spolupráci, být ohleduplní, tolerantní a učíme se respektovat druhé. Podporujeme také individualitu, zdravé sebevědomí a tvořivost. Učíme se stolovacím návykům a samoobsluze, základním pravidlům hygieny a slušného chování. 

V Kočičkách máme možnost navštěvovat kroužky Notička, Šikulík a Sporťáček.  

Běžný den ve třídě Kočiček 

Provoz mateřské školy: 6:15-16:15

Dopolední činnosti:   

– ranní scházení dětí 6:15-8:30

– spontánní hry a činnosti dle zájmu a potřeby dítěte 6:15-8:30

-hygiena a svačinka 8:30

– komunikativní kruh – přivítáme se a povídáme si, řízená činnost (literární, rozvíjení poznání, výtvarné a pracovní činnosti, hudební výchova, tělesná výchova, jazykový rozvoj) 

-převlékání a pobyt venku (vycházka či hry na zahradě) 8:50-9:30

-oběd 11:30-12:00

Odpolední činnosti: 

– čtení pohádky, odpočinek, spánek (12:00-13:45)  

– odpolední svačinka 14:00

– volná hra a individuální práce