Listopadová kreativní dílnička

Listopadová dílnička v mateřské škole

Jako při předešlých kreativních dílničkách, sešli jsme se i tentokrát s rodiči a jejich dětmi v prostorách kmenové MŠ Malý svět, abychom si popovídali, předali si zkušenosti a rady, jak vychovávat „naše“ dětičky, ale hlavně, abychom se přichystali na „čerty“ výrobou jejich malých kamarádů.

Připravili jsme si potřebné pomůcky a začali tvořit. Rozhodli jsme se, že malí čertíci budou vlnění, a proto dospělý doprovod vystřihoval různě velká papírová kolečka, na která potom společně s dětmi namotávali červenou a černou vlnu tak, aby se klubíčka posléze spojila, a tím vznikla základní postavička čertíka. Zbývalo už jen dodat další důležité komponenty a krásní čertíci byli na světě.