Malá technická univerzita

Děti si návštěvu MTU užily, se zájmem poslouchaly povídání o práci architekta. Stavěly domečky z lega – volná tvorba i podle plánku.

20190110_091212 20190110_092007 20190110_092036 20190110_092614