Maškarní bál Kočiček

V úterý 09.02.2016 měly dětičky ze třídy Kočiček maškarní bál v rámci týdenního Masopustu ve školce. Krásné fotografie pořídila maminka Čeňka S. rovněž ze třídy Kočičk. Děkujeme…