Pejskové poznávají přírodniny

V rámci environmentální výchovy a týdenního tématu barevný podzim děti třídy Pejsků se učí poznávat a určovat některé přírodniny. Samozřejmě, že děti vytvořily i krásného listového panáčka…

IMG_0146 IMG_0145