Besídka

Letošní, první besídka. Přednášelo se spoustu básní rodičům a potom si každý vyrobil Podzimní strašidýlko. Všem děkujeme za krásné odpoledne.