Blog

Jak jsme hledali broučky

V pátek 14. listopadu 2014 jsme se všichni navečer sešli znovu v areálu školky, abychom si předtím, než uložíme broučky k zimnímu spánku, prošli společně s lucerničkami oblíbenou trasu skvrňanským parkem.

Začátek patřil dětem a jejich recitaci o broučcích. Potom už hurá se světýlky do tmy.

Na kraji parku na nás čekal první úkol: najít poschovávané broučky pod stromy a keři. Protože všichni pilně hledali, nezůstal žádný brouček zapomenutý a sám v parku. Cesta rychle ubíhala, a tak jsme došli až na školní hřiště, kde splnili pro změnu úkol tatínkové – zapálili oheň, za což je všichni, velcí i malí, pochválili. Následovalo drobné občerstvení, zpěv, tanec a poslech písní o broučcích a předání pamětních listů všem dětem, jako upomínku na tento zdařilý večer. Děti si odnášely domů, kromě skvělého zážitku, i každý svého broučka uloženého v krabičce. Slíbily totiž, že se o ně budou starat celou zimu.

Děkujeme všem za příjemně strávený večer.

Kolektiv pracovnic MŠ Malý svět

Jak jsme vyráběli ramínkové dráčky

Ramínkoví dráčci

V pátek 3. října se sešly v 16. 00 hodin v Mateřské škole Malý svět rodiče se svými dětmi společně s paní učitelkami, aby se více poznaly, popovídaly si a trošku i popracovaly.  V plánu byly totiž tzv. ramínkoví dráčci.  Každá rodina přišla proto vybavená jedním dřevěným ramínkem a dobrou náladou.

K dispozici byly navíc akrylové barvy, štětce, papírové šablony, temperové a vodové barvy, pastelky, fixy, lepidla a nůžky. Všichni se pustili s vervou do práce, a tak se u stolečků barvilo, střihalo, malovalo a kreslilo.

Potom, co usychala nabarvená ramínka, došlo i na malé občerstvení, které připravili studenti akademie hotelnictví se svými vyučujícími. Přišlo vhod jak maminkám a tatínkům, tak i malým šikulům. Aby ne, podávala se obložená bageta doplněná výborným štrúdlem s kávou či čajem.

A tady je výsledný výrobek 🙂

S nově nabranými silami se dráček dokončil jedna dvě a zbývalo se už jen s povedenými výrobky vyfotografovat a slíbit si, že se tyto kreativní dílničky budou  jistě opakovat.