Blog

Vánoční besídka ve školce

Na pátek 12. prosince byla naplánována dlouhodobě vánoční besídka. Tento den byl vybrán proto, že se sice blíží kvapem Vánoce, ale ještě ten známý předvánoční shon a stres naplno na nikoho nedolehl, a tak se můžeme v pohodě a klidu sejít.

Děti, společně s učitelkami, předvedly čtvrthodinové pásmo říkanek, vánočních básniček, pohybových her a tanečků. Za svoji produkci sklidily zasloužený potlesk a pochvalu. Při následném posezení u kávy, čaje a sladkostí, rodiče ocenili a poděkovali učitelkám za jejich náročnou práci. Konstatovali, že u dětí zaznamenávají velké pokroky. Tato slova každého z pedagogů vždy pohladí a znovu se ujistí, že začínat formovat lidskou osobnost od začátku stojí za to.

Mikuláš s čertem ve školce v doprovodu anděla

Ani naší mateřské školce se nevyhnuly tyto nadpozemské bytosti v pátek 5. prosince.

Zavítaly k nám ve velké početní převaze, přesto se malé děti ze školky nebály. Pěkně zarecitovaly, zazpívaly, dokonce i předvedly hudebně pohybovou kreaci.  Proto také každý z nich obdržel malou mikulášskou nadílku. Andílci byli tak hodní, že některé dětičky pohoupali, čerti je pro změnu začernili na tvářičkách a nechali je prozkoumat svoje růžky.

Listopadová kreativní dílnička

Listopadová dílnička v mateřské škole

Jako při předešlých kreativních dílničkách, sešli jsme se i tentokrát s rodiči a jejich dětmi v prostorách kmenové MŠ Malý svět, abychom si popovídali, předali si zkušenosti a rady, jak vychovávat „naše“ dětičky, ale hlavně, abychom se přichystali na „čerty“ výrobou jejich malých kamarádů.

Připravili jsme si potřebné pomůcky a začali tvořit. Rozhodli jsme se, že malí čertíci budou vlnění, a proto dospělý doprovod vystřihoval různě velká papírová kolečka, na která potom společně s dětmi namotávali červenou a černou vlnu tak, aby se klubíčka posléze spojila, a tím vznikla základní postavička čertíka. Zbývalo už jen dodat další důležité komponenty a krásní čertíci byli na světě.

Jak jsme hledali broučky

V pátek 14. listopadu 2014 jsme se všichni navečer sešli znovu v areálu školky, abychom si předtím, než uložíme broučky k zimnímu spánku, prošli společně s lucerničkami oblíbenou trasu skvrňanským parkem.

Začátek patřil dětem a jejich recitaci o broučcích. Potom už hurá se světýlky do tmy.

Na kraji parku na nás čekal první úkol: najít poschovávané broučky pod stromy a keři. Protože všichni pilně hledali, nezůstal žádný brouček zapomenutý a sám v parku. Cesta rychle ubíhala, a tak jsme došli až na školní hřiště, kde splnili pro změnu úkol tatínkové – zapálili oheň, za což je všichni, velcí i malí, pochválili. Následovalo drobné občerstvení, zpěv, tanec a poslech písní o broučcích a předání pamětních listů všem dětem, jako upomínku na tento zdařilý večer. Děti si odnášely domů, kromě skvělého zážitku, i každý svého broučka uloženého v krabičce. Slíbily totiž, že se o ně budou starat celou zimu.

Děkujeme všem za příjemně strávený večer.

Kolektiv pracovnic MŠ Malý svět

Jak jsme vyráběli ramínkové dráčky

Ramínkoví dráčci

V pátek 3. října se sešly v 16. 00 hodin v Mateřské škole Malý svět rodiče se svými dětmi společně s paní učitelkami, aby se více poznaly, popovídaly si a trošku i popracovaly.  V plánu byly totiž tzv. ramínkoví dráčci.  Každá rodina přišla proto vybavená jedním dřevěným ramínkem a dobrou náladou.

K dispozici byly navíc akrylové barvy, štětce, papírové šablony, temperové a vodové barvy, pastelky, fixy, lepidla a nůžky. Všichni se pustili s vervou do práce, a tak se u stolečků barvilo, střihalo, malovalo a kreslilo.

Potom, co usychala nabarvená ramínka, došlo i na malé občerstvení, které připravili studenti akademie hotelnictví se svými vyučujícími. Přišlo vhod jak maminkám a tatínkům, tak i malým šikulům. Aby ne, podávala se obložená bageta doplněná výborným štrúdlem s kávou či čajem.

A tady je výsledný výrobek 🙂

S nově nabranými silami se dráček dokončil jedna dvě a zbývalo se už jen s povedenými výrobky vyfotografovat a slíbit si, že se tyto kreativní dílničky budou  jistě opakovat.