Vánoční besídka ve školce

Na pátek 12. prosince byla naplánována dlouhodobě vánoční besídka. Tento den byl vybrán proto, že se sice blíží kvapem Vánoce, ale ještě ten známý předvánoční shon a stres naplno na nikoho nedolehl, a tak se můžeme v pohodě a klidu sejít.

Děti, společně s učitelkami, předvedly čtvrthodinové pásmo říkanek, vánočních básniček, pohybových her a tanečků. Za svoji produkci sklidily zasloužený potlesk a pochvalu. Při následném posezení u kávy, čaje a sladkostí, rodiče ocenili a poděkovali učitelkám za jejich náročnou práci. Konstatovali, že u dětí zaznamenávají velké pokroky. Tato slova každého z pedagogů vždy pohladí a znovu se ujistí, že začínat formovat lidskou osobnost od začátku stojí za to.

Mikuláš s čertem ve školce v doprovodu anděla

Ani naší mateřské školce se nevyhnuly tyto nadpozemské bytosti v pátek 5. prosince.

Zavítaly k nám ve velké početní převaze, přesto se malé děti ze školky nebály. Pěkně zarecitovaly, zazpívaly, dokonce i předvedly hudebně pohybovou kreaci.  Proto také každý z nich obdržel malou mikulášskou nadílku. Andílci byli tak hodní, že některé dětičky pohoupali, čerti je pro změnu začernili na tvářičkách a nechali je prozkoumat svoje růžky.

Listopadová kreativní dílnička

Listopadová dílnička v mateřské škole

Jako při předešlých kreativních dílničkách, sešli jsme se i tentokrát s rodiči a jejich dětmi v prostorách kmenové MŠ Malý svět, abychom si popovídali, předali si zkušenosti a rady, jak vychovávat „naše“ dětičky, ale hlavně, abychom se přichystali na „čerty“ výrobou jejich malých kamarádů.

Připravili jsme si potřebné pomůcky a začali tvořit. Rozhodli jsme se, že malí čertíci budou vlnění, a proto dospělý doprovod vystřihoval různě velká papírová kolečka, na která potom společně s dětmi namotávali červenou a černou vlnu tak, aby se klubíčka posléze spojila, a tím vznikla základní postavička čertíka. Zbývalo už jen dodat další důležité komponenty a krásní čertíci byli na světě.

Jak jsme hledali broučky

V pátek 14. listopadu 2014 jsme se všichni navečer sešli znovu v areálu školky, abychom si předtím, než uložíme broučky k zimnímu spánku, prošli společně s lucerničkami oblíbenou trasu skvrňanským parkem.

Začátek patřil dětem a jejich recitaci o broučcích. Potom už hurá se světýlky do tmy.

Na kraji parku na nás čekal první úkol: najít poschovávané broučky pod stromy a keři. Protože všichni pilně hledali, nezůstal žádný brouček zapomenutý a sám v parku. Cesta rychle ubíhala, a tak jsme došli až na školní hřiště, kde splnili pro změnu úkol tatínkové – zapálili oheň, za což je všichni, velcí i malí, pochválili. Následovalo drobné občerstvení, zpěv, tanec a poslech písní o broučcích a předání pamětních listů všem dětem, jako upomínku na tento zdařilý večer. Děti si odnášely domů, kromě skvělého zážitku, i každý svého broučka uloženého v krabičce. Slíbily totiž, že se o ně budou starat celou zimu.

Děkujeme všem za příjemně strávený večer.

Kolektiv pracovnic MŠ Malý svět